bat365在线登录入口网页版成立网站管理领导小组及具体工作小组

一、bat365在线登录入口网页版网站管理领导小组组成:

组长

副组长

组员  

二、管理工作人员及分工:

院内新闻供稿

创新创业实践活动新闻供稿

教务活动新闻供稿

创业培训新闻供稿

孵化中心新闻供稿


                                        bat365在线登录入口网页版

                                        2017511